Khách sạn

Danh sách Khách sạn trong tỉnh

Hệ thống khách sạn đạt chuẩn trên địa bàn thành phố Cà Mau

1. Khách sạn Best CM     
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3829.828 Fax: (0780)3829 818
Email: bestcmhotel@hotelbestcm.com.vn 
Website: www.bestcmhotel.com.vn
Số lượng phòng: 83 phòng
Giá: thấp nhất 390.000 VNĐ cao nhất 1.100.000 VNĐ
2. Khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 567666
Fax: (0780)3 567.547
Email: anhnguyethotel@yahoo.com  
Website: anhnguyet.com.vn
Số lượng phòng: 82 phòng
Giá phòng: thấp nhất 490.000 VNĐ, cao nhất 1.268.000 VNĐ
3. Khách sạn Địa Ốc         
Số 11 – 16, Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 07803 818 377; 07803 818 365
Fax: 07803 818 366; 0935 222426
Email: diaochotel@gmail.com
Số lượng phòng: 49 phòng
4. Khách sạn Hoàng Gia   
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 819 999
Fax: (0780)3 815.858
Email: hoanggiahotel.camau@gmail.com 
Số lượng phòng: 52 phòng
Giá phòng: thấp nhất 300.000 VNĐ cao nhất 600.000 VNĐ
5. Khách sạn Đông Anh
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.
Điện thoại: (84780) 357 6666; 3566 777; 3566 888
Fax: (84780) 3566 999
Emai: donganh@donganhhotel.com.vn
Website:  www.donganhhotel.com.vn
6. Khách sạn Quốc Tế
Địa chỉ: 179 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3666666 Fax: (0780)3834 470
Email: quoctehotel@yahoo.com.vn.  
Website: quoctehotel.vn
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 380.000 VNĐ cao nhất 900.000 VNĐ
7. Khách sạn Hải Châu    
Địa chỉ: 229 Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780) 355 1111   3 834 597
Fax: (0780)3 834 619
Email:kshaihau551111@yahoo.com
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 290.000 VNĐ cao nhất 580.000 VNĐ
8. Khách sạn Song Ngọc  
Địa chỉ: 2B Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 817 303
Fax: (0780)3 817 307
9. Nhà khách Cà Mau    
Địa chỉ: 20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 165
Fax: (0780)3 835 075
10. Khách sạn DL Công Đoàn
Địa chỉ: 9 Lưu Tấn Tài, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 245
Fax: (0780)3 830 873
11. Khách sạn Hương Sen   
Địa chỉ: 119 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 562
12. Khách sạn Song Hùng     
Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 285
Fax: (0780)3 831 790
13. Khách sạn Quốc Nam I   
Địa chỉ: 23 Phan Bội Châu, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 514
14. Khách sạn Nam Kiều
Địa chỉ: 151A Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0948 266.966 – 0780.3589 777
Fax: 0780 3510 797
Email: khachsannamkieucm@gmail.com
Website: hotelnamkieu.com
15. Nhà khách Minh Hải
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 036
Fax: (0780)3 831 036
16. Nhà khách TTTDTT Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 2, Đinh Tiên Hoàng, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 612
17. Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 30 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 035
18. Khách sạn Á Đông I
Địa chỉ: 133A Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 828 260
19. Khách sạn Thiên Phúc I
Địa chỉ: 38-40 Lý Bôn, phường 4, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3832267
20. Khách sạn Thiên Phúc II
Địa chỉ: 15A Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 069
21. Khách sạn Quốc Nam II
Địa chỉ: 2C Quang Trung, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 837 015
22. Khách sạn Á Đông II
Địa chỉ: ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 668 614
23. Khách sạn Hòa Long
Địa chỉ: 70 Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 489
24. Khách sạn Huỳnh Như
Địa chỉ: 226 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 332
25. Khách sạn Huệ Nam
Địa chỉ: 297 Lý Thường Kiệt, K2, phường 6, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)2 212 006
26. Khách sạn Song Kim
Địa chỉ: 73 Phan Ngọc Hiển, phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 562 562   
Fax: (0780)3 660 073
Giá thấp nhất: 200.000 vnđ. Giá cao nhất 350.000 vn
27. Khách sạn Thế Giới
Địa chỉ: 73B Nguyễn Tất Thành, P8, Tp. Cà Mau
ĐIện thoại: 07803.997 997
28. Khách sạn Thanh Nhàn 1
Địa chỉ: 129B Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, TP.Cà Mau
Email: thanhnhanhotel@gmail.com
Điện thoại: 0918.204.992
Fax: 0780.3565 112
29. Khách Sạn Gia Hưng
Địa chỉ: 41 quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0780, 3835 036 hoặc 0918 648 057
Website: www.giahunghotel.com
30. Khách sạn Diễm Quỳnh 
Địa chỉ: 459D Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 243
Fax: (0780)3 819 242
31. Khách sạn Thái Hoàng
Địa chỉ: 345B Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 777- 3591 591
Fax: (0780)3 819 115
1. Khách sạn Best CM     
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3829.828 Fax: (0780)3829 818
Email: bestcmhotel@hotelbestcm.com.vn 
Website: www.bestcmhotel.com.vn
Số lượng phòng: 83 phòng
Giá: thấp nhất 390.000 VNĐ cao nhất 1.100.000 VNĐ
2. Khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 567666
Fax: (0780)3 567.547
Email: anhnguyethotel@yahoo.com  
Website: anhnguyet.com.vn
Số lượng phòng: 82 phòng
Giá phòng: thấp nhất 490.000 VNĐ, cao nhất 1.268.000 VNĐ
3. Khách sạn Địa Ốc         
Số 11 – 16, Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 07803 818 377; 07803 818 365
Fax: 07803 818 366; 0935 222426
Email: diaochotel@gmail.com
Số lượng phòng: 49 phòng
4. Khách sạn Hoàng Gia   
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 819 999
Fax: (0780)3 815.858
Email: hoanggiahotel.camau@gmail.com 
Số lượng phòng: 52 phòng
Giá phòng: thấp nhất 300.000 VNĐ cao nhất 600.000 VNĐ
5. Khách sạn Đông Anh
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.
Điện thoại: (84780) 357 6666; 3566 777; 3566 888
Fax: (84780) 3566 999
Emai: donganh@donganhhotel.com.vn
Website:  www.donganhhotel.com.vn
6. Khách sạn Quốc Tế
Địa chỉ: 179 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3666666 Fax: (0780)3834 470
Email: quoctehotel@yahoo.com.vn.  
Website: quoctehotel.vn
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 380.000 VNĐ cao nhất 900.000 VNĐ
7. Khách sạn Hải Châu    
Địa chỉ: 229 Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780) 355 1111   3 834 597
Fax: (0780)3 834 619
Email:kshaihau551111@yahoo.com
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 290.000 VNĐ cao nhất 580.000 VNĐ
8. Khách sạn Song Ngọc  
Địa chỉ: 2B Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 817 303
Fax: (0780)3 817 307
9. Nhà khách Cà Mau    
Địa chỉ: 20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 165
Fax: (0780)3 835 075
10. Khách sạn DL Công Đoàn
Địa chỉ: 9 Lưu Tấn Tài, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 245
Fax: (0780)3 830 873
11. Khách sạn Hương Sen   
Địa chỉ: 119 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 562
12. Khách sạn Song Hùng     
Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 285
Fax: (0780)3 831 790
13. Khách sạn Quốc Nam I   
Địa chỉ: 23 Phan Bội Châu, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 514
14. Khách sạn Nam Kiều
Địa chỉ: 151A Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0948 266.966 – 0780.3589 777
Fax: 0780 3510 797
Email: khachsannamkieucm@gmail.com
Website: hotelnamkieu.com
15. Nhà khách Minh Hải
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 036
Fax: (0780)3 831 036
16. Nhà khách TTTDTT Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 2, Đinh Tiên Hoàng, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 612
17. Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 30 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 035
18. Khách sạn Á Đông I
Địa chỉ: 133A Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 828 260
19. Khách sạn Thiên Phúc I
Địa chỉ: 38-40 Lý Bôn, phường 4, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3832267
20. Khách sạn Thiên Phúc II
Địa chỉ: 15A Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 069
21. Khách sạn Quốc Nam II
Địa chỉ: 2C Quang Trung, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 837 015
22. Khách sạn Á Đông II
Địa chỉ: ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 668 614
23. Khách sạn Hòa Long
Địa chỉ: 70 Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 489
24. Khách sạn Huỳnh Như
Địa chỉ: 226 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 332
25. Khách sạn Huệ Nam
Địa chỉ: 297 Lý Thường Kiệt, K2, phường 6, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)2 212 006
26. Khách sạn Song Kim
Địa chỉ: 73 Phan Ngọc Hiển, phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 562 562   
Fax: (0780)3 660 073
Giá thấp nhất: 200.000 vnđ. Giá cao nhất 350.000 vn
27. Khách sạn Thế Giới
Địa chỉ: 73B Nguyễn Tất Thành, P8, Tp. Cà Mau
ĐIện thoại: 07803.997 997
28. Khách sạn Thanh Nhàn 1
Địa chỉ: 129B Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, TP.Cà Mau
Email: thanhnhanhotel@gmail.com
Điện thoại: 0918.204.992
Fax: 0780.3565 112
29. Khách Sạn Gia Hưng
Địa chỉ: 41 quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0780, 3835 036 hoặc 0918 648 057
Website: www.giahunghotel.com
30. Khách sạn Diễm Quỳnh 
Địa chỉ: 459D Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 243
Fax: (0780)3 819 242
31. Khách sạn Thái Hoàng
Địa chỉ: 345B Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 777- 3591 591
Fax: (0780)3 819 115
1. Khách sạn Best CM     
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3829.828 Fax: (0780)3829 818
Email: bestcmhotel@hotelbestcm.com.vn 
Website: www.bestcmhotel.com.vn
Số lượng phòng: 83 phòng
Giá: thấp nhất 390.000 VNĐ cao nhất 1.100.000 VNĐ
2. Khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 567666
Fax: (0780)3 567.547
Email: anhnguyethotel@yahoo.com  
Website: anhnguyet.com.vn
Số lượng phòng: 82 phòng
Giá phòng: thấp nhất 490.000 VNĐ, cao nhất 1.268.000 VNĐ
3. Khách sạn Địa Ốc         
Số 11 – 16, Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 07803 818 377; 07803 818 365
Fax: 07803 818 366; 0935 222426
Email: diaochotel@gmail.com
Số lượng phòng: 49 phòng
4. Khách sạn Hoàng Gia   
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 819 999
Fax: (0780)3 815.858
Email: hoanggiahotel.camau@gmail.com 
Số lượng phòng: 52 phòng
Giá phòng: thấp nhất 300.000 VNĐ cao nhất 600.000 VNĐ
5. Khách sạn Đông Anh
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.
Điện thoại: (84780) 357 6666; 3566 777; 3566 888
Fax: (84780) 3566 999
Emai: donganh@donganhhotel.com.vn
Website:  www.donganhhotel.com.vn
6. Khách sạn Quốc Tế
Địa chỉ: 179 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3666666 Fax: (0780)3834 470
Email: quoctehotel@yahoo.com.vn.  
Website: quoctehotel.vn
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 380.000 VNĐ cao nhất 900.000 VNĐ
7. Khách sạn Hải Châu    
Địa chỉ: 229 Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780) 355 1111   3 834 597
Fax: (0780)3 834 619
Email:kshaihau551111@yahoo.com
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 290.000 VNĐ cao nhất 580.000 VNĐ
8. Khách sạn Song Ngọc  
Địa chỉ: 2B Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 817 303
Fax: (0780)3 817 307
9. Nhà khách Cà Mau    
Địa chỉ: 20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 165
Fax: (0780)3 835 075
10. Khách sạn DL Công Đoàn
Địa chỉ: 9 Lưu Tấn Tài, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 245
Fax: (0780)3 830 873
11. Khách sạn Hương Sen   
Địa chỉ: 119 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 562
12. Khách sạn Song Hùng     
Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 285
Fax: (0780)3 831 790
13. Khách sạn Quốc Nam I   
Địa chỉ: 23 Phan Bội Châu, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 514
14. Khách sạn Nam Kiều
Địa chỉ: 151A Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0948 266.966 – 0780.3589 777
Fax: 0780 3510 797
Email: khachsannamkieucm@gmail.com
Website: hotelnamkieu.com
15. Nhà khách Minh Hải
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 036
Fax: (0780)3 831 036
16. Nhà khách TTTDTT Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 2, Đinh Tiên Hoàng, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 612
17. Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 30 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 035
18. Khách sạn Á Đông I
Địa chỉ: 133A Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 828 260
19. Khách sạn Thiên Phúc I
Địa chỉ: 38-40 Lý Bôn, phường 4, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3832267
20. Khách sạn Thiên Phúc II
Địa chỉ: 15A Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 069
21. Khách sạn Quốc Nam II
Địa chỉ: 2C Quang Trung, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 837 015
22. Khách sạn Á Đông II
Địa chỉ: ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 668 614
23. Khách sạn Hòa Long
Địa chỉ: 70 Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 489
24. Khách sạn Huỳnh Như
Địa chỉ: 226 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 332
25. Khách sạn Huệ Nam
Địa chỉ: 297 Lý Thường Kiệt, K2, phường 6, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)2 212 006
26. Khách sạn Song Kim
Địa chỉ: 73 Phan Ngọc Hiển, phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 562 562   
Fax: (0780)3 660 073
Giá thấp nhất: 200.000 vnđ. Giá cao nhất 350.000 vn
27. Khách sạn Thế Giới
Địa chỉ: 73B Nguyễn Tất Thành, P8, Tp. Cà Mau
ĐIện thoại: 07803.997 997
28. Khách sạn Thanh Nhàn 1
Địa chỉ: 129B Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, TP.Cà Mau
Email: thanhnhanhotel@gmail.com
Điện thoại: 0918.204.992
Fax: 0780.3565 112
29. Khách Sạn Gia Hưng
Địa chỉ: 41 quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0780, 3835 036 hoặc 0918 648 057
Website: www.giahunghotel.com
30. Khách sạn Diễm Quỳnh 
Địa chỉ: 459D Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 243
Fax: (0780)3 819 242
31. Khách sạn Thái Hoàng
Địa chỉ: 345B Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 777- 3591 591
Fax: (0780)3 819 115
1. Khách sạn Best CM     
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3829.828 Fax: (0780)3829 818
Email: bestcmhotel@hotelbestcm.com.vn 
Website: www.bestcmhotel.com.vn
Số lượng phòng: 83 phòng
Giá: thấp nhất 390.000 VNĐ cao nhất 1.100.000 VNĐ
2. Khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 567666
Fax: (0780)3 567.547
Email: anhnguyethotel@yahoo.com  
Website: anhnguyet.com.vn
Số lượng phòng: 82 phòng
Giá phòng: thấp nhất 490.000 VNĐ, cao nhất 1.268.000 VNĐ
3. Khách sạn Địa Ốc         
Số 11 – 16, Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 07803 818 377; 07803 818 365
Fax: 07803 818 366; 0935 222426
Email: diaochotel@gmail.com
Số lượng phòng: 49 phòng
4. Khách sạn Hoàng Gia   
Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 819 999
Fax: (0780)3 815.858
Email: hoanggiahotel.camau@gmail.com 
Số lượng phòng: 52 phòng
Giá phòng: thấp nhất 300.000 VNĐ cao nhất 600.000 VNĐ
5. Khách sạn Đông Anh
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau.
Điện thoại: (84780) 357 6666; 3566 777; 3566 888
Fax: (84780) 3566 999
Emai: donganh@donganhhotel.com.vn
Website:  www.donganhhotel.com.vn
6. Khách sạn Quốc Tế
Địa chỉ: 179 Phan Ngọc Hiển, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3666666 Fax: (0780)3834 470
Email: quoctehotel@yahoo.com.vn.  
Website: quoctehotel.vn
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 380.000 VNĐ cao nhất 900.000 VNĐ
7. Khách sạn Hải Châu    
Địa chỉ: 229 Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780) 355 1111   3 834 597
Fax: (0780)3 834 619
Email:kshaihau551111@yahoo.com
Số lượng phòng: 70 phòng
Giá cho thuê phòng: thấp nhất 290.000 VNĐ cao nhất 580.000 VNĐ
8. Khách sạn Song Ngọc  
Địa chỉ: 2B Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 817 303
Fax: (0780)3 817 307
9. Nhà khách Cà Mau    
Địa chỉ: 20 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 165
Fax: (0780)3 835 075
10. Khách sạn DL Công Đoàn
Địa chỉ: 9 Lưu Tấn Tài, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 245
Fax: (0780)3 830 873
11. Khách sạn Hương Sen   
Địa chỉ: 119 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 562
12. Khách sạn Song Hùng     
Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 285
Fax: (0780)3 831 790
13. Khách sạn Quốc Nam I   
Địa chỉ: 23 Phan Bội Châu, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 514
14. Khách sạn Nam Kiều
Địa chỉ: 151A Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0948 266.966 – 0780.3589 777
Fax: 0780 3510 797
Email: khachsannamkieucm@gmail.com
Website: hotelnamkieu.com
15. Nhà khách Minh Hải
Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 036
Fax: (0780)3 831 036
16. Nhà khách TTTDTT Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 2, Đinh Tiên Hoàng, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 612
17. Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 30 Phan Ngọc Hiển, phường 2, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 831 035
18. Khách sạn Á Đông I
Địa chỉ: 133A Nguyễn Tất Thành, phường 8, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 828 260
19. Khách sạn Thiên Phúc I
Địa chỉ: 38-40 Lý Bôn, phường 4, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3832267
20. Khách sạn Thiên Phúc II
Địa chỉ: 15A Hùng Vương, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 827 069
21. Khách sạn Quốc Nam II
Địa chỉ: 2C Quang Trung, phường 7, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 837 015
22. Khách sạn Á Đông II
Địa chỉ: ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 668 614
23. Khách sạn Hòa Long
Địa chỉ: 70 Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 489
24. Khách sạn Huỳnh Như
Địa chỉ: 226 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 833 332
25. Khách sạn Huệ Nam
Địa chỉ: 297 Lý Thường Kiệt, K2, phường 6, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)2 212 006
26. Khách sạn Song Kim
Địa chỉ: 73 Phan Ngọc Hiển, phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 562 562   
Fax: (0780)3 660 073
Giá thấp nhất: 200.000 vnđ. Giá cao nhất 350.000 vn
27. Khách sạn Thế Giới
Địa chỉ: 73B Nguyễn Tất Thành, P8, Tp. Cà Mau
ĐIện thoại: 07803.997 997
28. Khách sạn Thanh Nhàn 1
Địa chỉ: 129B Lý Thường Kiệt, Khóm 7, Phường 6, TP.Cà Mau
Email: thanhnhanhotel@gmail.com
Điện thoại: 0918.204.992
Fax: 0780.3565 112
29. Khách Sạn Gia Hưng
Địa chỉ: 41 quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0780, 3835 036 hoặc 0918 648 057
Website: www.giahunghotel.com
30. Khách sạn Diễm Quỳnh 
Địa chỉ: 459D Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 243
Fax: (0780)3 819 242
31. Khách sạn Thái Hoàng
Địa chỉ: 345B Nguyễn Trãi, phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3 591 777- 3591 591
Fax: (0780)3 819 115
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn camautravel.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2023 - 2024 | camautravel.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status