Nhà hàng

Các Nhà hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Các Nhà hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1. Nhà hàng khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, P6, TP Cà Mau
Điện thoại: 780 3567666 -0780.3567.547
2. Nhà hàng khách sạn Best CM
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi Khóm 4, f9 TP CM
Điện thoại: 0780.3829.828 0780.3829.818
3. Nhà hàng  Ninh Kiều Cà Mau
Số 999, Lê Khắc Xương, K.4, P.6, TP.Cà Mau.
Tel: 07806.250.214/ 07806.250.215
Fax: 07806.250.123.
4. Nhà hàng Công Đoàn Cà Mau
Địa chỉ: 09 lưu Tấn Tài p5 Tp Cà Mau
Điện thoại: 0780.3833246
 
5. Nhà hàng Hương Việt
Địa chỉ: 126 Phan Ngọc Hiển, Phường 9, TP.Cà Mau
Điện thoại: 07803.365.9999 – 0913.998.043
Fax: 0780.3667777
Email: nhhuongviet@gmail.com
6. Nhà hàng Phượng Vĩ
Địa chỉ: 126 D Phan Ngọc Hiển, Phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780.3834 888 – 377 78 79 – 3830 464
 
 7. Nhà hàng Thanh Trúc – Ẩm thực Làng Việt
Địa chỉ: 113 Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0780 3820021 – 0919 080 301
Email: giangthanhtam1978@gmail.com
8. Nhà hàng Ẩm thực Làng Xưa
Địa chỉ: 238 Nguyễn Trãi, K.3, P.9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780 3818181
Fax:
Email: langxua.camau@gmail.com
9. Nhà hàng Vân Thủy
Địa chỉ: Hồ Trần Ngọc Hy đường 1/5 phường 5 Tp.Cà Mau
ĐT: (0780)3830969
 
10. Nhà hàng Phố Xưa
Địa chỉ: 239 Phạm Ngọc Hiển, Phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780.3566 666 – 3677 777
Fax: 0780.3667777
Email: nhphoxua@gmail.com
11. Nhà hàng Đất Phương Nam
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành phường 8 Tp CM
Điện thoại: 0780.3676767
12. Nhà hàng Ngon
Địa chỉ:   Hùng Vương phường 5 thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)3557755
13. Nhà hàng Hội quán Cửu Long
Địa chỉ: 73 Nguyễn Tất Thành, P. 8, Tp. Cà Mau
Điện thoại: (0780) 3 578 777
14. Nhà hàng 555
Địa chỉ: 159 Bùi Thị Trường Phường 5 thành phố Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3818 555
15. Nhà Hàng Phố Xa
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780 221 8888 – 0949 342 101
16. Nhà hàng Tân Tân Quán
Địa chỉ: 153A Nguyễn Đình Chiểu khóm 8 phường 8 Thành phố Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780.3820404
17. Nhà hàng Song Hoa
Địa chỉ: 132A Nguyễn Tất Thành khóm 7 phường 8 Thành phố Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780.3828524
 
18. Làng nướng Tre Xanh
ĐC: 152A Nguyễn Công Trứ phường 8 Tp.Cà Mau
ĐT: (0780)282246
19. Nhà hàng Tam Đệ
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780)3540090
20. Nhà hàng ABC
Địa chỉ: 158 Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780)3811900
21.Nhà hàng Hội Quán Thế kỷ
Địa chỉ: 70 Trần Văn Thời
Điện thoại  (0780) 3 561 222
1. Nhà hàng khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ: 207 Phan Ngọc Hiển, P6, TP Cà Mau
Điện thoại: 780 3567666 -0780.3567.547
2. Nhà hàng khách sạn Best CM
Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi Khóm 4, f9 TP CM
Điện thoại: 0780.3829.828 0780.3829.818
3. Nhà hàng  Ninh Kiều Cà Mau
Số 999, Lê Khắc Xương, K.4, P.6, TP.Cà Mau.
Tel: 07806.250.214/ 07806.250.215
Fax: 07806.250.123.
4. Nhà hàng Công Đoàn Cà Mau
Địa chỉ: 09 lưu Tấn Tài p5 Tp Cà Mau
Điện thoại: 0780.3833246
 
5. Nhà hàng Hương Việt
Địa chỉ: 126 Phan Ngọc Hiển, Phường 9, TP.Cà Mau
Điện thoại: 07803.365.9999 – 0913.998.043
Fax: 0780.3667777
Email: nhhuongviet@gmail.com
6. Nhà hàng Phượng Vĩ
Địa chỉ: 126 D Phan Ngọc Hiển, Phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780.3834 888 – 377 78 79 – 3830 464
 
 7. Nhà hàng Thanh Trúc – Ẩm thực Làng Việt
Địa chỉ: 113 Ngô Quyền, Phường 1, Tp. Cà Mau
Điện thoại: 0780 3820021 – 0919 080 301
Email: giangthanhtam1978@gmail.com
8. Nhà hàng Ẩm thực Làng Xưa
Địa chỉ: 238 Nguyễn Trãi, K.3, P.9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780 3818181
Fax:
Email: langxua.camau@gmail.com
9. Nhà hàng Vân Thủy
Địa chỉ: Hồ Trần Ngọc Hy đường 1/5 phường 5 Tp.Cà Mau
ĐT: (0780)3830969
 
10. Nhà hàng Phố Xưa
Địa chỉ: 239 Phạm Ngọc Hiển, Phường 9, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780.3566 666 – 3677 777
Fax: 0780.3667777
Email: nhphoxua@gmail.com
11. Nhà hàng Đất Phương Nam
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành phường 8 Tp CM
Điện thoại: 0780.3676767
12. Nhà hàng Ngon
Địa chỉ:   Hùng Vương phường 5 thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0780)3557755
13. Nhà hàng Hội quán Cửu Long
Địa chỉ: 73 Nguyễn Tất Thành, P. 8, Tp. Cà Mau
Điện thoại: (0780) 3 578 777
14. Nhà hàng 555
Địa chỉ: 159 Bùi Thị Trường Phường 5 thành phố Cà Mau
Điện thoại : (0780) 3818 555
15. Nhà Hàng Phố Xa
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780 221 8888 – 0949 342 101
16. Nhà hàng Tân Tân Quán
Địa chỉ: 153A Nguyễn Đình Chiểu khóm 8 phường 8 Thành phố Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780.3820404
17. Nhà hàng Song Hoa
Địa chỉ: 132A Nguyễn Tất Thành khóm 7 phường 8 Thành phố Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0780.3828524
 
18. Làng nướng Tre Xanh
ĐC: 152A Nguyễn Công Trứ phường 8 Tp.Cà Mau
ĐT: (0780)282246
19. Nhà hàng Tam Đệ
Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780)3540090
20. Nhà hàng ABC
Địa chỉ: 158 Ngô Quyền, phường 1, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780)3811900
21.Nhà hàng Hội Quán Thế kỷ
Địa chỉ: 70 Trần Văn Thời
Điện thoại  (0780) 3 561 222
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu bạn đọc copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn camautravel.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2023 - 2024 | camautravel.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status