Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đầm Dơi, từ 24 – 26/11/2014 - Liên hệ đăng ký 0917 037 326 hoặc 0945 933 675

Đại sứ quán VN tại Châu Á - TBD

(15:31 - 09/06/2010)(Lượt xem: 1254)

.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây

Địa chỉ: Nhà số 18, Simpang 80-11, Kg. Pengkalan Gadong, Km 4, Jalan Gadong. Ðiện thoại: (673) 245 6483 / 245 6486.
Fax: (673) 245 6485.
Email: srv@brunet.bn
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Địa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh.
Ðiện thoại: (855-23) 726 273 / 726 274.
Fax: (855-23) 362 314.
Email: vnembpnh@online.com.kh 
Lãnh sự: Điện thoại: (855-23) 362 531; Fax: (855-23) 427 385
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Batambang, Campuchia
Địa chỉ: Đường số 3, Batambang.
Ðiện thoại: (855-53) 952 894.
Fax: (855-53) 952 894.
Email: lsqvnbat@camintel.com
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk Ville Campuchia
Địa chỉ: Sihanouk Ville.
Ðiện thoại: (855 - 34) 933 669.
Fax: (855 - 34) 933 669.
Email: tlsqsiha@camintel.com
 
Văn phòng đại diện Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Loan.
Địa chỉ: Tầng 3, 65 đường Sung Chiang, Đài Bắc.
Ðiện thoại: (886-2) 2516 6626.
Fax: (886-2) 2504 1761.
Lãnh sự: Điện thoại: (8862) 2516 6648; Fax: (8862) 2516 6625
 
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
 
Địa chỉ: 28-58, Samchong - Dong, Chongno-Ku,110-230, Seoul.
Ðiện thoại: (82-2) 738 2318 / 739 2065.
Fax: (82-2) 739 2604.
Lãnh sự: Điện thoại: (82-2) 734 7948; Fax: (82-2) 738 2317
 
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xia
Địa chỉ: Số 25 JL. Teuku Umar, Menteng, Jakarta-Pusat.
Ðiện thoại: (62-21) 310 0358 / 315 6775.
Fax: (62-21) 314 9615.
Email: embvnam@uninet.net.id  
Lãnh sự: Điện thoại: (62-21) 315 8537
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Địa chỉ: Đường Thatluang Rd, Viên Chăn.
Ðiện thoại: (856-21) 413 409.
Fax: (856-21) 414 601.
Email: lao.dsqvn@mofa.gov.vn  
Lãnh sự: Điện thoại: (856-21) 413 400
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc - xế, Lào
Địa chỉ: 31 Banphabạt, Pắc - xế, Champassak.
Ðiện thoại: (856-31) 212 058.
Fax: (856-31) 212 827
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet, Lào
Địa chỉ: 118 Si-Sa-Vang-Vong Muong Khanthabouli, Savannakhet.
Ðiện thoại: (856-41) 212 418.
Fax: (856-41) 212 182

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lay-xia
Địa chỉ: 4, Persiaran Stonor 50450, Kualar Lumpur.
Ðiện thoại: (60-3) 2148 4534.
Fax: (60-3) 2148 3270.
Email: daisevn1@putra.net.my .
Lãnh sự: Điện thoại: (60-3) 2148 4036

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Địa chỉ: 317-319 đường U Wisara, SanchaungTownship, Yangon.
Ðiện thoại: (95-1) 524 656 / 501 993.
Fax: (95-1) 524 285.
Email: vnembmyr@cybertech.net.mm
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật
Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo.
Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314.
Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652.
Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp  
Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311; Fax: (81-3) 3466 3312
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật
Địa chỉ: 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku, Tokyo.
Ðiện thoại: (81-3) 3466 3313 / 3466 3314.
Fax: (81-3) 3466 3391/ 3466 7652.
Email: vnembasy@blue.ocn.ne.jp .
Lãnh sự: Điện thoại: (81-3) 3466 3311; Fax: (81-3) 3466 3312
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Địa chỉ: Tầng 21, GrandPlimmerTower, 2 Gilmer Terrace P.O. Box 8042, Welllington.
Ðiện thoại: (64-4) 473 5912.
Fax: (64-4) 473 5913.
Email: embassyvn@paradise.net.nz
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo (Vito Cruz) Malate, Manila.
Ðiện thoại: (63-2) 525 2837 / 521 6843.
Fax: (63-2) 526 0472.
Email: sqvnplp@qinet.net  
Lãnh sự: Điện thoại: (63-2) 524 0364
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Địa chỉ: 83/1 đường Wireless, Lumpini, Pathurnwan, Băng Cốc.
Ðiện thoại: (66-2) 267 9602.
Fax: (66-2) 254 4630.
Email: vnembassy@bkk.a-net.net.th  
Lãnh sự: Điện thoại: (66-2) 251 5837; 251 3551; Fax: (66-2) 251 7201
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên
Địa chỉ: 7 Phố Munsu, Pyongyang.
Ðiện thoại: (850- 2) 381 7353.
Fax: (850- 2) 381 7632.
Lãnh sự: Điện thoại: (850- 2) 381 7111
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Địa chỉ: Số 32 đường Guanghua, Jiangou menwai, P.O.Box 00600, Bắc Kinh. Ðiện thoại: (86-10) 6532 1155 / 6532 1125.
Fax: (86-10) 6532 5720.
Email: suquanbk@yahoo.com  
Lãnh sự: Điện thoại: (86-10) 6532 5414
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, (Trung Quốc)
Địa chỉ: Tầng 2, khách sạn Kai Wah International, 157 đường Beijing, Côn Minh. Ðiện thoại: (86-871) 352 2669 / 351 5889.
Fax: (86-871) 351 6667.
Email: tlsqcm@yahoo.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh.
Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562.
Fax: (86-77) 1553 4738.
Email: tlsqvn@rediffmail.com
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Touzi Dasha, 109 đại lộ Minzu, Nam Ninh.
Ðiện thoại: (86-77) 1551 0562.
Fax: (86-77) 1553 4738.
Email: tlsqvn@rediffmail.com

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc
Địa chỉ: Tầng 15, GreatSmartTower, 230 đường Wan Chai, Hồng Kông.
Ðiện thoại: (852) 2591 4517 / 2591 4510.
Fax: (852) 2591 4524 / 2591-4539

Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra.
Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549.
Fax: (61-2) 6286 4534.
Email: vembassy@webone.com.au.
Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Úc
Địa chỉ: 489 đường New South Head, DoubleBay, Sydney, N.S.W. 2028.
Ðiện thoại: (61-2) 9327 2539 / 9327 1912.
Fax: (61-2) 9328 1653.
Email: vnconsul@ihug.com.au
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Úc
Địa chỉ: 6 Timbarra Cres., OS Malley, Canberra.
Ðiện thoại: (61-2) 6286 6059 / 6290 1549.
Fax: (61-2) 6286 4534.
Email: vembassy@webone.com.au 
Lãnh sự: Điện thoại: (61-2) 6290 1556
 
Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887.
Ðiện thoại: (65) 6462 5936 / 6462 5938.
Fax: (65) 6468 9863
 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan
Địa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000.
Ðiện thoại: (66-4) 324 2190.

Fax: (66-4) 324 1154


Trở lại

Người đăng: Võ Trúc Phương

 

Thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Phan Nhựt Cường (XT-TM-DL)

nhutcuong

Phạm Thành Hiếu (XT-TM-DL)

thanhhieusnv

Hotline: 0780 3827985

Tin vắn

1. CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG

Cho thuê Nhà  nguyên căn Mặt Tiền, Nhà Khu Trung Tâm TP Cà Mau, ngay cổng chợ đêm TP Cà Mau 
- Địa chỉ : An Dương Vương, F7, TP Cà Mau.
(Cách Siêu thị Nguyễn Kim 50m, Khu trung tâm thương mại F7; TP Cà Mau)
- Hướng: đông
- Nhà 3 mặt tiền; 01 trệt và 07 lầu..

Liên hệ chính chủ: ĐT 0935 600 900; 0962 100 400.

Xem File ảnh gốc

2. Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014

 Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau (CTIP) kính mời các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014.

3. Danh sách và thông tin về các đầu mối doanh nghiệp phân phối tại Nga

 Để tăng cường công tác kết nối thông tin, XTTM nhằm thúc đẩy XK các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm sang thị trường Nga trong thời gian tới, Cục XNK (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Cơ quan đại diện Liên bang Nga tại Việt Nam tổng hợp danh sách và thông tin về các đầu mối DN phân phối tại Nga hiện đang có nhu cầu NK hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm.

4. Doanh nghiệp LB Nga cần hợp tác kinh doanh các mặt hàng nông thủy hải sản

 Công ty “DILAN” là một trong những doanh nghiệp chuyên về bán buôn và bán lẻ tại thị trường tỉnh Primorye, Viễn Đông, LB Nga. Hiện tại công ty đang có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam như cá (cá ngừ, cá rô phi, cá tra-basa, tôm đông lạnh), gạo, đường chè, lạc, hạt điều, các loại rau củ quả…

5. Mời tham gia Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại Thị trấn Đầm Dơi

Thời gian: Từ ngày 24/11/2014 đến ngày 26/11/2014.
Địa điểm tổ chức: Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

quảng cáo

Liên kết website