Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Đầm Dơi, từ 24 – 26/11/2014 - Liên hệ đăng ký 0917 037 326 hoặc 0945 933 675

Doanh nghiệp thủy sản

(09:44 - 04/08/2014)(Lượt xem: 3829)

danh bạ

 

 
1/- CTY CP CB TS và XNK CÀ MAU (Camimex)
EU CODE: DL 25, DL 178, DL 351                 
- Địa chỉ : 333 Cao Thắng, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện Thọai : (84 – 0780) 3831608/ 3838874
- Fax: (84 – 0780) 3832297 /3580827
- Email: camimex@hcm.vnn.vn
- Website: http://www.camimex.com.vn   
- Tổng Giám đốc : Nguyễn An Ninh
2/- CTY CP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ (MINH PHU Seafood Corp)
EU CODE:
DL 145, DL 734
- Địa chỉ: Khu công nghiệp phường 8,TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau,Việt Nam
- ĐT:
(+84) 780.3.838.262/3.839.391/3.820.044
- Fax:
(+84) 780.3.833.119/3.668.795
- Email :
minhphu@minhphu.com
- Website : www.minhphu.com
3/-CTY CP CB TS XNK MINH HAI (Jostoco)
EU CODE DL 130
- Địa chỉ : Số 9 Cao Thắng, Khóm 2, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại:
(84.780) 3839396 - 3836971  -  3828278
- Fax:
(84.780) 3836921 - 3828898
- E.mail: sales@jostoco.com
-Website: www.jostoco.com
- Giám đốc : Nguyễn Tấn Dương
4/-CT CP TS PHÚ CƯỜNG JOSTOCO  (PHU CUONG Jostoco).
EU CODE: DL 294
- Địa chỉ:
94 Lý Thường Kiệt, Phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : (+84) 780.3.826.047
- Fax: (+84) 7803.560.334
- Email : pcj@pcj.com.vn
-Website: www.pcj.com.vn
5/- CTY CP TS CÀ MAU ( Seaprimexco)
EU CODE:
DL 118, DL 196, DL 231, DL 375
- Địa chỉ : Số
Số 8 đường Cao Thắng, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thọai : +84.780.831230
- Fax : +84.780.3831861
- E mail : sales@seaprimexco.com
-Website: www.seaprimexco.com
-Giám đốc : Bùi Nguyên Khánh. ĐTDĐ: 0903.827414
6/- CTY CP CB & XNK TS CÁI ĐÔI VÀM (Cadovimex)
E.U CODE DL 72
- Địa chỉ :
Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau
- Điện thọai
: (84-780) 3889050  
- Fax: (84-780) 3889067
- E mail :
info@cadovimex.com.vn
-Website: www.cadovimex.com.vn
- Tổng Giám đốc : Trần Hoàng Giang
7/- CTY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU (Agrimexco)
EU CODE: DL 97
- Địa chỉ : 969, Lý Thường Kiệt, phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt nam
- Điện thọai: (+84) 780.3.560.229/3.560.648
- Fax: (+84) 780.3.560.325/3.560.861
- Email : xnknstp@hcm.vnn.vn; sales@agrimexco.vn
-Website: http://agrimexco.vn
- Giám đốc : Nguyễn Hoàng Kha. ĐTDĐ: 0913.893287
8/- CTY XNK TS NĂM CĂN (Seanamico)
E.U CODE: DL 29, DL 230
- Địa chỉ : KV1, K.3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : (84 – 0780) 3877146 - 3876223
- Fax(84 –0780)
3877247 - 3876440
- E mail : sales@seanamico.com.vn
-Website: http://www.seanamico.com.vn/
- Giám đốc : Ngô Minh Hiển
9/- CTY TNHH KD CBTS & XNK QUỐC VIỆT (Quoc Viet Co., Ldt.)
E.U CODE: DL 200
- Địa chỉ : 444 , Lý Thường Kiệt, phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam
- Điện Thoại :
(+84-7803)-836454 
- Fax:
(+84-7803)-832021
- E mail : quocviet@quocvietseafood.com.vn
-Website: www.quocviet.vn
- Giám đốc : Ngô Quốc Việt.
10/- CTY CP CBTS XK TẮC VÂN (TAC VAN SEAFOODS CO)
EU CODE: DL 401
- Địa chỉ: 180A, QL 1A, Ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : (+84) 780 3847589/3846589
- Fax :
(+84) 780 3847590
- Email: tacvancp@hcm.vnn.vn
-Website: www.tacvanseafoods.com
- Giám đốc : Huỳnh Hữu Hiếu ĐTDĐ: 0903.828297
11/- XÍ NGHIỆP KD CBTS XK NGỌC SINH (NGOC SINH SEAFOODS)
E.U CODE : DL 201
- Địa chỉ : xã Khánh An – huyện U Minh, Cà Mau, Việt Nam
- Điện thoại : (84 – 0780)
3864337 - 3831006
-Fax: (84-780) 3864062 - 3821486
- Email: ngthanhcm@hcm.vnn.vn; sale@ngocsinhseafoods.com.vn
- Giám đốc : Nguyễn Trung Thành ĐTDĐ: 0903.900193
12/- CTY CP CB và DV TS CÀ MAU (Cases)
EU CODE :
DL 113, DL 295, DL 51
- Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Công Trứ, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại :
(84.780) 3835 805 – 3839 361 – 3839 362 – 3839 363 – 3839 364 – 3839 365
- Fax: (84 – 0780) 3830298.
- Email:
cases@vnn.vn – minhquang@cases.com.vn – sales@cases.com.vn
-Website: www.cases.com.vn
- Giám đốc : Huỳnh Thanh Tân ĐTDĐ: 0913.893223
13/- CTY CP CB & XNK TS THANH ĐOÀN (Thadimexco)
E.U CODE: DL 391
- Địa chỉ :
01A đường Trương Phùng Xuân - Khóm 7 - P.8 - TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thọai : (84 – 0780) 3828953
- Fax:
(+84-780) 3.815.116
- Email:
sales.cam@thadimexco.com
- Giám đốc : Nguyễn Thanh Đoàn ĐTDĐ: 0913.986037

14/- CTY CP THỰC PHẨM TS XK TỈNH CÀ MAU (FINE FOODS COMPANY - FFC)
EU CODE : DL 348
- Địa chỉ : Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thọai : (84 – 0780)
3776096 – 3776264
- Fax: (84 – 0780) 3776092.
- Email: ffc@ffc.com.vn
-Website: www.ffc.com.vn
- Giám đốc: Ngô Văn Phăng  ĐTDĐ: 0919 822114
15/- CTY TNHH NHẬT ĐỨC
EU CODE : DL 116
- Địa chỉ: Số 234 Quốc Lộ 1A, ấp Cây Trâm , xã Định Bình, TP . Cà Mau.
- Điện Thoại:
(+84) 780 3684343/3684344
- Fax:
(+84) 780 3815419/3550350
- E mail:
nhatduc@vnn.vn; 02kd@nhatducseafood.com.vn
- Website: www.nhatducseafood.com.vn
- Giám đốc: Huỳnh Minh Trung  ĐTDĐ: 0913.986786
16/- CTY CP CB TSX NK TỈNH HÒA TRUNG (HOA TRUNG SEAFOOD COPORATION).
EU CODE: DL 470
- Địa chỉ: Ấp Hoà Trung- xã Lương Thế Trân- huyện Cái Nước- tỉnh Cà Mau
- Điện thoại:
(+84) 780.3.776.253/3.776.868
- Fax: (+84) 780.3.776.127
- Email: hoatrungcmu@vnn.vn
- Giám đốc: Nguyễn Minh Hải (ĐT: 8 797 278).
18/ - CTY TNHH ANH KHOA (AK SEAFOOD)
EU CODE : DL 465
- ĐC: Số 335A ,đường Lý Thường Kiệt ,Quốc lộ 1A, P6, TP Cà Mau
- ĐT:
(+84) 780.2.240.954
- Fax: (84-780) 847846
- Email:
khoa_321@yahoo.com.vn/anhkhoa@thuysananhkhoa.com
- Website: http://www.thuysananhkhoa.com
- Giám đốc: Trần Văn Trung          ĐTDĐ: 0913 986099
19/ - CTY TNHH CBTS NGỌC CHÂU (NGOCCHAU Co., Ltd)
EU CODE: DL 424
- ĐC: Ấp 7 – Xã Khánh Hội – Huyện U Minh- Tỉnh Cà Mau
- ĐT: (84 780). 3865165 – Fax: (84780).3865065
- VP đại diện: 213 Nguyễn Đình Chiểu – P8- TP. Cà Mau
- ĐT: (84) 0780.3828347- Fax: (84) 0780 .3818146, 3582079
- Email: ngocchauSeafood@vnn.vn
-Website:
www.ngocchauseafood.com.vn  
- Giám đốc: Phan Xuân Minh          ĐTDĐ: 0919 538539
20/- CTY TNHH CB & XNK THS VIỆT HẢI (VIHACO)
- Địa chỉ :Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (+
84-780).3667666
- Fax: (+84780).3779778
-Email:
viethai@vihacoseafood.com.vn; sales@vihacoseafood.com.vn    
21/- CTY TNHH TS TRỌNG NHÂN (TRỌNG NHÂN SEAFOOD)
EU CODE: DL 54
- Địa chỉ :Số 751, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại : (84-780).3567777.
- Fax: (84-
780).383 4366
- Email: trongnhanseafood@vnn.vn
22/ - CTY TM DV Và XNK HUỲNH HƯƠNG (HUYNH HUONG JSC)
- Địa chỉ : Ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: (+84) 7803.880778/880779
- Fax: (+84) 7803.880779
- Email: infor@huynhhuongseafood.com.vn
- Web: www.huynhhuongseafood.com.vn
- Giám đốc: Nguyễn Thanh Đoàn
23/ - CTY TNHH CB XNK TS QUỐC ÁI
- Địa chỉ: 63 Tắc Thủ -Xã Hồ Thị Kỹ - Huyện Thới Bình - Tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: (+84)949898444 – (+84)918336381
-  Fax: (+84)7803560678
- Email: quocaicm@gmail.com
- Web: http://quocaiseafood.com.vn
24/ - CTY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG XANH (GLOCEAN BLUE)
- Địa chỉ: 999A Năm Đảm – X. Lương Thế Trân – H. Cái Nước – T. Cà Mau
- Điện thoại: + 84 780.3778666
-  Fax: +84 780.3595059
- Email: lechuong@gloceanbluecm.com
- Web: http://gloceanbluecm.vn
25/ - CTY TNHH TS VŨ LINH
- Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
- Điện thoại: (+84- 780)3.847467  
-Giám đốc: Nguyễn ánh Ngọc
26/- CTY CP XNK TS NAM VIỆT
Địa chỉ: 224 Trần Hưng Đạo, P.5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (84-780).3500449/3558777
Fax: 07803.552544
Email: truongquocchanh2010@yahoo.com; director@navimexco.com.vn
Giám đốc: Nguyễn Công Trạng
27/ -CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN XNK MINH CƯỜNG (MC SEAFOOD)
EU CODE: DL 512
- Địa chỉ: Số 254 quốc lộ 1A, Ấp 3, Xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau
- Điện thoại: (84-780) 3845 678
- Fax: (84-780) 3845 999
- Web: http://www.minhcuong.vn
- Email: minhcuongcm@vnn.vn
- Giám đốc: Nguyễn Văn Hiên 
 

Trở lại

Người đăng: Nguyễn Đức Xinh
Nguồn tin: CTIP tổng hợp- Cập nhật ngày 30-6-2014

 

Các tin khác

Thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Phan Nhựt Cường (XT-TM-DL)

nhutcuong

Phạm Thành Hiếu (XT-TM-DL)

thanhhieusnv

Hotline: 0780 3827985

Tin vắn

1. Khách Sạn Địa Ốc

Số sao: 

Địa chỉ: Số 11 - 16 , Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau.
Điện thoại 0780.3818377 - 3818365
Fax: 0780.3818366
Email: diaochotel@gmail.com;
Số lượng phòng: 49 phòng
Giá cho thuê phòng : thấp nhất 100.000 VNĐ cao nhất 300.000 VNĐ
-------------------------------------------------------------------------------------
Hotline: 0935 222426
Yahoo YM: nhutcuong81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN MẶT TIỀN ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG

Cho thuê Nhà  nguyên căn Mặt Tiền, Nhà Khu Trung Tâm TP Cà Mau, ngay cổng chợ đêm TP Cà Mau 
- Địa chỉ : An Dương Vương, F7, TP Cà Mau.
(Cách Siêu thị Nguyễn Kim 50m, Khu trung tâm thương mại F7; TP Cà Mau)
- Hướng: đông
- Nhà 3 mặt tiền; 01 trệt và 07 lầu..

Liên hệ chính chủ: ĐT 0935 600 900; 0962 100 400.

Xem File ảnh gốc

3. Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014

 Trung tâm xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau (CTIP) kính mời các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ Hàng tiêu dùng - Cà Mau 2014.

4. Danh sách và thông tin về các đầu mối doanh nghiệp phân phối tại Nga

 Để tăng cường công tác kết nối thông tin, XTTM nhằm thúc đẩy XK các sản phẩm nông sản, thủy sản, thực phẩm sang thị trường Nga trong thời gian tới, Cục XNK (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Cơ quan đại diện Liên bang Nga tại Việt Nam tổng hợp danh sách và thông tin về các đầu mối DN phân phối tại Nga hiện đang có nhu cầu NK hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm.

5. Doanh nghiệp LB Nga cần hợp tác kinh doanh các mặt hàng nông thủy hải sản

 Công ty “DILAN” là một trong những doanh nghiệp chuyên về bán buôn và bán lẻ tại thị trường tỉnh Primorye, Viễn Đông, LB Nga. Hiện tại công ty đang có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông thủy hải sản của Việt Nam như cá (cá ngừ, cá rô phi, cá tra-basa, tôm đông lạnh), gạo, đường chè, lạc, hạt điều, các loại rau củ quả…

quảng cáo

Liên kết website